DWF kan nog beter!

Dit seizoen wordt er door alle verenigingen verplicht met het DWF gespeeld.
De competitie is inmiddels zeven ronden verder en er wordt over het algemeen positief gereageerd op het gebruik van het DWF.
De problemen die nog voorkomen worden vaak ter plekke opgelost.
Wat voorafgaand aan de wedstrijd veelal niet meer gedaan wordt door de scheidsrechter

is het controleren van de spelers in het veld met de spelerskaarten.
Dit is wel van wezenlijk belang, hoe weet een scheidsrechter of de personen in het veld dezelfde zijn als op de kaarten?
Je kunt iedereen in het veld zetten, als er geen kaartcontrole is.

Om de puntjes op de ā€˜iā€™ te zetten is het verzoek scherp te zijn bij het invullen van het DWF.
Met name in het gebruik van het DWF Resultaat invoeren moet er naderhand nog regelmatig een aanpassing worden gedaan. Voor de duidelijkheid zijn hieronder de stappen die, bij resultaat invoeren, na de wedstrijd gedaan moeten worden nogmaals puntsgewijs beschreven.

Scheidsrechter en beide aanvoerders handelen na afloop van de wedstrijd gezamenlijk het DWF af.
De scheidsrechter vinkt de spelers uit die de hele wedstrijd niet hebben gespeeld.
Daarna vult de scheidsrechter de setstanden in en vraagt beide aanvoerders dit te controleren.
Beide aanvoerders controleren of het uitvinken van spelers klopt en of de setstanden goed zijn ingevuld, daarna vinkt de aanvoerder zelf aan dat deze akkoord is met de uitslag.
De scheidsrechter zet als laatste een vinkje voor akkoord.
Daarna klikt hij/zij op de button versturen.

Door deze stappen te doorlopen wordt het invoeren van verkeerde setstanden geminimaliseerd. Indien het formulier toch nog verkeerd wordt ingevuld, stuur dan een mail naar het regiokantoor met de juiste uitslag, deze mail moet dan wel door beide teams zijn bevestigd. Pas daarna wordt de uitslag aangepast.

Uitvinken van spelers die niet hebben gespeeld

In bovenstaand stappenplan is ook het uitvinken van de spelers die niet hebben gespeeld, heel specifiek genoemd.
Het is namelijk zeer belangrijk dat deze stap niet wordt vergeten.

Als iemand niet gespeeld heeft en toch aangevinkt is en hij/zij behoort tot een lager team, dan telt het als invalbeurt en kan het gebeuren dat iemand zich vast speelt.
Dat leidt tot een ongerechtigde speler terwijl er helemaal geen kwade opzet in het spel is.
Als dit gebeurt is het voor de Nevobo niet te achterhalen of de speler daadwerkelijk niet heeft gespeeld.
Let op: Aanpassen is dan niet meer mogelijk, tenzij beide teams (verenigingen), samen met de official dit per e-mail bevestigen.